Emanuel, JCHF, 1072

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförening (copyright)
Basfakta:
 • Dansk signal: NGSV
 • Svensk signal: JCHF
 • Svenskt reg. nr.: 1072
 • Längd: 25,01 meter
 • Bredd: 5,77 meter
 • Djup: 3,27 meter
 • Dräktighet:
  • 1894-03: 105,86 registerton
  • 1894-07: 99,6 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1853
Fartyget byggdes i Rönne på Bornholm av skeppsbyggmästaren Sören Petter Beih. Före försäljningen till Sverige var fartygets namn Sören Peter.

1894-03-16
Skepparen Olof Magnus Ahlström i Oskarshamn köper fartyget liggande i Rönne hamn för 2.200 kronor och blir ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utgivet vid datum ovan.

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförening (copyright)

1897-12-21
Ett partrederi i Råå är nya ägare. Till huvudredare utsågs skepparen Lars Olsson i Råå. Fartyget nya hemort blir Råå.

1903-11-21
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget har avriggats och avmastats och har sålts till upphuggning.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat