Emanuel, JCHF, 1072

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Dansk signal: NGSV
  • Svensk signal: JCHF
  • Svenskt reg. nr.: 1072
  • Längd: 25,01 meter
  • Bredd: 5,77 meter
  • Djup: 3,27 meter
  • Dräktighet: 105,86 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1853
Fartyget byggdes i Rönne på Bornholm av skeppsbyggmästaren Sören Petter Beih. Före försäljningen till Sverige var fartygets namn Sören Peter.

1894-03-16
Skepparen Olof Magnus Ahlström i Oskarshamn köper fartyget liggande i Rönne hamn för 2.200 kronor och blir ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Nationalitets- och registreringscertifikat utgivet vid datum ovan.

1897-12-21
Ett partrederi i Råå är nya ägare. Till huvudredare utsågs skepparen Lars Olsson i Råå. Fartyget nya hemort blir Råå.

1903-11-21
Ägaren meddelar Kommerskollegium att fartyget har avriggats och avmastats och har sålts till upphuggning.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat