Hanna, HRSJ, 1877

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HRSJ
  • Svenskt reg. nr.: 1877
  • Längd: 24,34 meter
  • Bredd: 6,19 meter
  • Djup: 2,63 meter
  • Dräktighet: 88,18 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1832
Byggd i Svendborg Danmark och förbyggd på samma ort 1857.

1883-11-22
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Råå med skepparen Janne Olsson som huvudredare. Hemort Råå.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1884-02-25
Efter att tidigare huvudredaren avlidit övergick del i fartyget till änkan och den tidigare delägaren, skepparen Paul Svensson, tog då över rollen som huvudredare. Hemort oförändrad.

1899-03-14
Ett partrederi i Figeholm med handlaren Carl Peter Valdemar Hultman från Släthult, Misterhult som huvudredare är nya ägare till fartyget. Hemort blir Figeholm.

1901-05-24
Då tidigare huvudredaren och delägaren gått i konkurs förändras äganderätten av fartyget och det nya partrederiet utser handlaren Anders Petter Hansson i Södra Uvö, Misterhult till ny huvudredare. Hemort blir Södra Uvö.

1912
Meddelande från ägaren 1917 och från ägarens sterbhus 1920 där man anger att fartyget höggs upp i Västervik 1912.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat