Willy, JGBV, 2719

Basfakta:
 • Tysk signal: IMND
 • Svensk signal: JGBV
 • Svenskt reg. nr: 2719
 • Längd: 39,43 meter
 • Bredd: 8,25 meter
 • Djupgående: 5,12 meter
 • Dräktighet:
  • 1895: 439,67 engelska registerton
  • 1896: 438,51 registerton
  • 1900: 416,63 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1872
Byggd i Stralsund av okänd skeppsbyggmästare och med namnet Die Gartenlaube.

1895-06-04
Inköpt, liggande i Stralsund, till Sverige för 10500 mark och namnändrad till Karl av ett partrederi i Häverö med lantbrukaren Johan Petter Ersson i Göringe, Häverö som huvudredare. Fartygets hemort Häverö.
Interimscertifikat utfärdat vid datum ovan. Ordinarie Nationalitets och registreringscertifikat utfärdades 10/3 1896.

1908-03-10
Ett partrederi i Oskarshamn med byggmästaren Sven Magnus Svensson som huvudredare blir för 16000 kronor fartygets nya ägare. Rederiet namnändrar fartyget till Willy och Oskarshamn blir ny hemort.

1908-10-14
Fartyget kondemneras i Hull.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 25/3 1908.