Advilda

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 93,30 fot
  • Bredd: 25,90 fot
  • Djupgående: 11,55 fot
  • Dräktighet: 90, 25 svåra läster
  • Riggning/typ: brigg
Historik:

1852
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik. Huvudredare var handlaren Gustaf Johansson och fartygets hemort blev Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 1/4 1853.

Då fribrevet saknar information om försäljning eller haveri så är fartygets öde obekant. En mönstring den 7/5 1853 i Kalmar sjömanshus liggare och att fartyget finns i Lloyds register under namnet Advilla fram t.o.m 1862 är all information som kan redovisas.
Har du uppgifter som du kan delge, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, fribrev
  2. Lloyds register
  3. Kalmar Sjömanshus, mönstringsliggare