Miranda, JMNT, 3975

Basfakta:
 • Svensk signal: JMNT
 • Svenskt reg. nr: 3975
 • Längd: 33,82 meter
 • Bredd: 7,87 meter
 • Djupgående: 3,12 meter
 • Dräktighet:
  • 1902: 186,18 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1902
Byggd på Carl Magnus Svenssons varv med honom själv som skeppsbyggmästare ursprungligen för egen räkning, men kammarskrivare Axel Severin köpte in sig till hälften i fartyget och Severin blev dessutom huvudredare. Fartygets hemort var Oskarshamn.
Cerifikat erhölls 4/4 1902.

1908-02-28
I ett meddelande till kommerskollegium anges att fartyget försålts, upplagt i Ystad för 23.500 kronor till rederi på Vårdö, Åland varför avregistrering begärdes.

Fartyget vidare öden obekanta.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen