Orion, HCKT

Basfakta:
 • Svensk signal: HCKT
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 61,77 fot
 • Bredd: 18,92 fot
 • Djupgående; 10,32 fot
 • Dräktighet:
  • 1839: 40 svåra läster
  • 1841: 29,71 svåra läster
  • 1850: 53,47 svåra läster
  • 1852: 55,81 svåra läster
  • 1867: 33,5 nyläster eller 107 registerton
 • Riggning/typ: skonare/skonertskepp
Historik:

1839
Byggd på Karlshamns skeppsvarv av skeppsbyggmästaren J. Pettersson för handelsbolaget W. Schmidt & Co i Karlshamn och där grosshandlaren Wilhelm Schmidt blev huvudredare. Hemort Karlshamn.
Första fribrev utfärdat 16/4 1839.

1842-04-07
Ägaren säljer del i fartyget så att det nu redas av ett partrederi. I övrigt inga ändringar.

1850-07-23
Rederiet låter förbygga och rigga om fartyget till skonertskepp på Karlshamns skeppsvarv, vilket leds av skeppsbyggmästaren O. Bengtsson. Samtidigt namnändras det till Wilhelm men man man återtar strax därefter det gamla namnet Orion och erhåller nytt fribrev vilket utfärdats vid datum ovan.
Nya mått:
Längd: 92,98 fot
Bredd: 20 fot
Djup: 9,30 fot

1856-01-15
Efter att förre huvudredaren avlidit utses grosshandlaren Louis Schmidt till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1859-04-09
Handelsbolaget W. Schmidt & Co köper samtliga andelar av den förre delägarens sterbhus och blir med detta återigen ensam ägare. Hemort som tidigare.

1862-03-17
Ett nytt partrederi i Karlshamn blir för 7600 riksdaler riksmynt fartygets nya ägare och som huvudredare utses lantbrukaren Carl Fredrik Löfgren i Karlshamn. Hemort kvarstår

1863-07-16
Förre delägaren och sjökaptenen Daniel Pettersson i Karlshamn köper samtliga andelar och blir ensam ägare och huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1868-08-06
Sjökaptenen Sven Wifström i Karlshamn blir huvudredare i det partrederi som nu är fartygets nya ägare. Hemort fortfarande Karlshamn.

1871-03-29
Återigen ägarbyte då ett nytt partrederi i staden köper fartyget och till huvudredare utses handlaren och sjökaptenen Johannes Lorentz Tanngen i Karlshamn. Ingen ändring av hemort.

1872-04-02
För 8000 riksdaler riksmynt blir fartygets nya hemort Oskarshamn då ett partrederi i staden med sjökaptenen Johan Erik Hagström i Oskarshamn köper fartyget.

1873-11-27
Under reas från Hartlepool mot Kiel med en last av stenkol drev fartyget sjöskadat iland vid Manö i Holstein och blev vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Stockholms Dagblad 1873-12-09