Carolina, HTGQ, 775

Basfakta:
 • Svensk signal: HTGQ
 • Svenskt reg. nr.: 775
 • Längd: 29,66 meter
 • Bredd: 7,26 meter
 • Djup: 3,81 meter
 • Dräktighet:
  • 1888: 222,69 registerton
  • 1894: 210,37 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1860
Byggd på varv i Rostock av okänd skeppsbyggmästare.
Vid försäljningen till Sverige hade fartyget namnet Ernst & Christine.

1888-04-29
Inköpt för 5.000 kronor till Sverige och Mönsterås och namnändrad till Carolina av styrmannen Carl Magnus Olsson som var ensam ägare och då även huvudredare. Hemort Mönsterås. Interimsfribrev utfärdat av Svenska och Norska Konsulatet i Lübeck vid datum ovan.
Ordinarie fribrev utfärdat 8/6 1888.

1903-07-03
På resa mot Alloa var fartyget tvunget uppsöka nödhamn i Lillesand för reparation som kostade 1.392 kronor. Vid ankomst till Alloa kunde inte redaren betala för denna reparation utan fartyget togs i mät och såldes på auktion för 102 Pund till ett norskt rederi i Brevig.

Fartygets vidare öde obekant

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat