H. Grohmann

Bild från Oskarshamns Sjöfartsförenings bildarkiv. (beskuren)
Basfakta:
 • Dansk signal: NGDJ
 • Norsk signal: HMQL
 • Svensk signal: JSCT
 • Svenskt reg. nr: 5158
 • Längd: 36,87 meter
 • Bredd: 8,10 meter
 • Djupgående: 3,52 meter
 • Dräktighet:
  • 1899: 242 nrt (Dk)
  • 1910: 234,77 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1893
Byggd på C. Thoréns skeppsvarv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett Danskt rederi under namnet “H. Grohmann“.

1895
Ägare/redare A/S S. J. Farup i Fanø, Danmark.

1900
Ägare/redare O. Chr. Hansen & O. Larsen i Sandefjord, Norge. Troligtvis namnändras fartyget till “Flid“.

1905
Ägare/redare Magnus Larsen i Sandefjord, Norge.

1910-10-10
Fartyget köps för 13.500 kronor in till Sverige från Sandefjord i Norge av ett partrederi med elva deltagare i Råå och med sjökapten Jöns Peter Olsson i Råå som huvudredare. Hemort Råå. Fartyget bibehåller namnet “Flid“.

1915-09-08
Fartyget säljs i Köpenhamn till en icke namngiven utländsk köpare. Det finns en senare information om att fartyget har varit registrerat i Pernambuco, Brasilien.

Har du ytterligare information om fartyget, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Danmarks skibslister
 4. http://kulturnav.org