Eduard

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 61,50 fot
 • Bredd: 20 fot
 • Djupgående: 7,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1838: 19,79 svåra läster
  • 1844: 19,49 svåra läster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

Byggt okänt år och av okänd skeppsbyggmästare på Väddö som en öppen jakt.

1837
Fartyget förbyggs och riggas om till slup i Döderhultsvik av skeppsbyggmästaren Jonas Westerström för handlaren N. Askelöfs räkning. Hemort ?.

1843-08-04
Skepparen Carl Gustaf Branting i Mönsterås är ensam ägare och huvudredare. Hemort troligen Mönsterås.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1847-08-10
Handlaren Gustaf Rehn i Mönsterås är ny ensam ägare och huvudredare till fartyget vars hemort är Mönsterås.

1848-10-07
Fartyget strandade i närheten av Sandvig på Bornholm och blev vrak då det var på resa från Malmö i barlast. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Dagligt Allehanda 1848-10-23