Svea, JGDR, 2761

Bild från Kalmar läns museum.
Basfakta:
  • Svensk signal: JGDR
  • Svenskt reg. nr: 2761
  • Längd: 38,31 meter
  • Bredd: 8,43 meter
  • Djupgående:3,71 meter
  • Dräktighet: 272,43 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1895
Fartyget byggdes på Oskarshamns skeppsvarv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Gustaf Erik Hultgren för handlaren Carl Johan Sandell i Oskarshamn som därmed blev fartygets huvudredare. Hemort för fartyget blev Oskarshamn.
Nationalitets- och Registreringscertifikat utfärdat 5/7 1895.

1901-05-15
Under resa från Cardiff mot Brasilien med en last av kol förliste fartyget och blev vrak vid Petitinga, norr om Natal, i Rio Grande do Norte på Brasilisanska kusten. Besättningen räddades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och Registreringscertifikat
  2. Oskarshamnstidningen 1901-05-22, 1901-05-25
  3. Sveriges skeppslista