Albert

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 55 fot
 • Bredd: 18,54 fot
 • Djupgående: 8,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 24,75 svåra läster
  • 1852: 26,61 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1851
Byggd i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O. Nordström för handlaren Nils Petter Johansson i Mönsterås och som ensam ägare var han även huvudredare. Hemmahamn Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 30/5 1851.

1852-12-24
Under resa från Vejle mot England med en last av spannmål strandade fartyget på Frydendal strand och ansågs bli vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Post- Och Inrikes Tidningar 1853-01-10