Edla, HKFN, –

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HKFN
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 102,85 fot
  • Bredd: 25,55 fot
  • Djupgående: 10,67 fot
  • Dräktighet: 89,5 svåra läster, 54 nyläster eller 166,44 registerton.
  • Riggning/typ: brigg
Historik:

1855
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsbolaget G & F Johansson i Döderhultsvik. Till huvudredare utsågs Gustaf Johansson i Döderhultsvik. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 10/7 1855.

1873-05-20
Fartyget omtacklas under våren till skonert i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren C. Thorén. Samma ägare som tidigare men nu är Fredrik Johansson huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1874-12-20
Under resa från Hartlepool mot Malmö med kol bogseras fartyget svårt läck till Bridlington där lasten lossas för besiktning av fartyget.

1875
Fartyget slopas i England.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister
  3. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1874-12-31