Edla, HKFN

Basfakta:
 • Svensk signal: HKFN
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 102,85 fot
 • Bredd: 25,55 fot
 • Djupgående: 10,67 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 89,5 svåra läster
  • 1866: 54 nyläster eller 166,44 registerton.
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1855
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsbolaget G & F Johansson i Döderhultsvik. Till huvudredare utsågs Gustaf Johansson i Döderhultsvik. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 10/7 1855.

1873-05-20
Fartyget omtacklas under våren till skonert i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren C. Thorén. Samma ägare som tidigare men nu är Fredrik Johansson huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1874-12-20
Under resa från Hartlepool mot Malmö med kol bogseras fartyget svårt läck till Bridlington där lasten lossas för besiktning av fartyget.

1875
Fartyget slopas i England.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns sjömanshus fartygsregister
 3. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1874-12-31