Ture, HQBC, 1379

Bild från Museiföreningen Hamnmagasinets Vänner i Figeholm.
Basfakta:
  • Svensk signal: HQBC
  • Svenskt reg. nr: 1379
  • Längd: 104,10 fot (30,89 meter)
  • Bredd: 22,90 fot (6,76 meter)
  • Djupgående: 11,30 fot (3,50 meter)
  • Dräktighet: 176,18 ton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1880
Byggd på Oskarshamns skeppsvarv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handlaren Carl Blomqvist i Oskarshamn som även blev huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 8/4 1880.

1885-03-18
Ett partrederi med två deltagare i Figeholm och med huvudredaren handlaren Johan Robert Teodor Löfstedt köper fartyget och får Figeholm som hemort.

1888-10-08
Efter förändringar i rederiet utses lantbrukaren Nils Johan Karlsson till huvudredare. Hemort som tidigare.

1891-12-19
Återigen förändringar i rederiet och den tidigare huvudredaren handlaren Johan Robert Teodor Löfstedt blir utsedd till huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1896-02-28
Efter att huvudredaren avlidit utses kronolänsman Josef Malmberg till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1898-03-11
Ett partrederi i Oskarshamn med åtta deltagare köper fartyget och utser skepparen Mårten Andersson i Oskarshamn till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1901-11-13
Strandade under resa från Halmstad mot Methil med props vid Queensferry i Leithfjorden i Firth of Forth vid en orkanliknande storm. Fartyget togs flott och lossades och utdömdes som vrak vid besiktning. Vraket såldes och höggs senare upp.

Källor:
  1. Sveriges skeppslista
  2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
  3. Oskarshamnstidningen 1901-11-30