Mårten Andersson

Personuppgifter:

Född 1853-02-21 i Östra Hoby församling i Kristianstads län. Föräldrarna var bonden Anders Nilsson och hans hustru Elna Mårtensdotter då boende på Hoby nr.1.

Flyttade 1867 med föräldrarna till Qvarnby nr. 15 inom församlingen.

Inflyttad 1885 till Gröndal i Döderhults församling från Östra Hoby församling.. Yrke skeppare.

Vigd i Döderhult 1885-11-20 med Alma Sofia Engström, född i Döderhult 1861-05-09. Bosatta på Gröndal nr 2 under Kikebo i Döderhults församling. Yrke skeppare.

1894 var familjen bosatta i Humlekärrshult i Döderhults församling för att efter 1898 tillhöra Oskarshamns församling efter det att området införlivades i Oskarshamns församling. Yrke skeppare.

Död i samband med briggen Helios förlisning i Nordsjön i november 1903.

Sjömanshusregistreringar:

Inskriven vid Ystad sjömanshus med reg. nr. 155 under tiden 1872-1900. Flyttade till Oskarshamns sjömanshus 1900 där han under tiden fram till sin död 1903 var inskriven med reg. nr. 3999.

Hans första registrerade mönstring är från Ystad 1872 och då på jakten Catharina från Skillinge där han mönstrade som jungman.
Hittills funna registrerade mönstringar vid Oskarshamns sjömanshus är från 1888 som befälhavare på skonaren Express och därefter på olika fartyg och i olika perioder fram till sista registreringen 1903, då som bästeman på briggen Helios som tragiskt förliste i Nordsjön i novenber 1903.
Detaljerad mönstringslista kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1888-98ExpressSkonareOskarshamn
1898-1901TureSkonareOskarshamn
Källor:
  1. Kyrkoarkiv
  2. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. Ystad sjömanshus