Rudolph

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 85,6 fot
  • Bredd: 23,05 fot
  • Djupgående: 10,25 fot
  • Dräktighet: 67,25 svåra läster
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1855
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Nils Peter Ekvall i Döderhultsvik som ensam ägare och därmed även huvudredare. Hemort blev Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 7/12 1855.

Detta är det enda som finns i fribrevet om skonerten Rudolph. Det senaste dokument i fribrevet är daterade i november 1856. Inget dokument i fribrevet anger något om namnändring, försäljning eller haveri för fartyget.
Har du information som du vill delge mig, vänligen kontakta mig.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev