Gustafva

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 66,70 fot
 • Bredd: 22,40 fot
 • Djup: 7,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1852: 32,36 svåra läster
  • 1854: 34,75 svåra läster
  • 1858: 38,35 svåra läster eller 22,09 nyläster
 • Riggning/typ: slup/skonare
Historik:

1849
Byggd som slup i Siggehorva i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Peter Sjöberg för handlaren Samuel Gustaf Wiberg i Kalmar och som ensam ägare han även huvudredare. Fartygets hemort troligen Kalmar.
Första fribrev utfärdat 8/6 1852.

1854-03-11
Ägaren låter rigga om fartyget till skonare och erhåller nytt fribrev utfärdat vid datum ovan.. I övrigt inga ändringar.

1857-05-05
Lantbrukaren Olof Funkqvist i Ödängla, Mönsterås köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Hemort troligen Mönsterås.

1859-06-23
Hemmansägaren och skepparen Peter Sjöberg i Siggehorva, Mönsterås blir ny ensam ägare och huvudredare till fartyget vars hemort troligen blir Mönsterås.

1864-08-15
Efter att förre ägaren avlidit hålls offentlig auktion på fartyget som för 2025 Rd Rmt köps in av skepparen Olof Wickstrand i Hammarglo, Mönsterås. Som ensam ägare blir han också huvudredare. Hemort troligen Mönsterås.

1864-11-06
Under resa från Köpenhamn mot Figeholm i barlast strandade fartyget vid Skäggenäs och blev vrak

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Post- Och Inrikes Tidningar 1864-11-12