Skåne, HMPN, 83

Ångfartyget GADUS vid kaj i Marstrand. Bild från Bohusläns museum.
Basfakta:
 • Svensk signal: HMPN
 • Svenskt reg. nr: 83
 • Längd: 196,90 fot (58,28 meter)
 • Bredd: 28,6 fot (8,14 meter)
 • Djupgående: 16,30 fot (4,84 meter)
 • Dräktighet:
  • 1875: 727,22 ton
  • 1884: 737,91 registerton
  • 1887: 664,02 ton
  • 1899: 750,77 registerton
  • 1901: 737,77 registerton
  • 1902: 737,96 registerton
  • 1906: 704,80 registerton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1875
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av civilingenjören John Fletcher för Höganäs Ångbåts AB i Höganäs med konsuln Emil Theodor Killman som huvudredare. Hemort Höganäs.
Första fribrev utfärdat 7/8 1875.

1884-09-06
Ångfartygs AB Prospheritas i Göteborg köper fartyget och till huvudredare utses konsuln Peter Leffler i Göteborg. Ny hemort blir Göteborg.

1892-04-05
Rederiet utser skeppsklareraren Knut Dalman till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1899-04-24
Fabrikören David Melcher Lyckholm i Örgryte köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Hemort som tidigare.

1899-12-23
Ägaren ändrade fartyget till en fiskekonserveringsfabriksfartyg på Qvillebäckens Mekaniska Verkstad vid Göteborg och i samband med detta namnändras fartyget till “Gadus“. I övrigt inga ändringar.

1902-01-18
Ett partrederi med tre deltagare i Göteborg köper fartyget och utser grosshandlaren Johan Christian Fenger-Krog i Göteborg till ny huvudredare. Hemort Göteborg.

1906-02-06
Ångfartygs AB Sigvard i Göteborg blir nya ägare och de nya ägarna lät fartyget genomgå en större reparation på Lindholmens Varv. Det namnändrades till “Sigvard” och till huvudredare utsågs verkställande direktören Gustaf Ferdinand Ahlberg i Göteborg. Hemort fortfarande Göteborg.

1909-11-10
Stockholms Rederi AB Svea är nya ägare efter att ha köpt fartyget av förra rederiets konkursbo. Ny hemort blir Stockholm och som huvudredare agerar verkställande direktören Hjalmar Blomberg.

1913-03-19
Fartyget säljs till herrar Francesco Scotto & Figli i Baia, Italien för 3.650 Pund Sterling och utgår därmed ur svenskt register.

Fartyget vidare öden ej kända.
Har du information som du vill delge vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.