Solide

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 120 fot
 • Bredd: 26,65 fot
 • Djupgående: 12,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 124,39 svåra läster
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1857
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Hans Peder Carstensen för ett partrederi med två deltagare i Kalmar och med konsuln P. E. Kreuger i Kalmar som huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 12/5 1857.

1859-11/12 ?
Fartyget lämnade Hamburg 24/11 1859 med en last av spannmål mot Nenery i England och har sedan inte hörts av. Lördagen den 14/12 kom information från ångfartyget Gustaf Adolf om att fartyget kantrat på väg till England och försvunnit med man och allt.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 14/12 1859
 3. Ny Daglig Allehanda 2/12 1859
 4. Kalmar sjömanshus, Mönstringsliggare