Hernmarck

Basfakta:
 • Svensl signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 22,5 meter
 • Bredd: 5,10 meter
 • Djupgående: 2,68 meter
 • Dräktighet:
  • 1891: 28,09 registerton
 • Riggning/typ: skrufångfartyg, bogserfartyg och isbrytare
Historik:

1891
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad som nybygge nr 203, vid tiden utarrenderat till Motala Verkstad, av ingenjören Carl Gustaf Hasselbom för Motala Mekaniska Verkstads AB. Vid färdigställandet var Motala Verkstad i konkurs varför fartyget ägdes av Motala Verkstads konkursbo. Som huvudredare agerade konsuln Knut Bohman i Stockholm. Fartygets hemort blir Stockholm.
Första fribrev utfärdat 30/11 1891.

1891-12-19
Konkursförvaltaren meddelar Kommerskollegium att fartyget blivit sålt till Ryssland.

Här slutar all information om fartyget. Känner du till något mer om fartyget så kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Utställningshäftet “Där skepp byggdes”