Figaro, HMPL, 674

Basfakta:
 • Svensk signal: HMPL
 • Svenskt reg. nr: 674
 • Längd: 98,10 fot
 • Bredd: 23,35 fot
 • Djupgående: 10,55 fot
 • Dräktighet:
  • 1875: 152,30 ton
  • 1882: 153,66 registerton
  • 1895: 141,68 registerton
  • 1905: 145,24 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1875
Byggt på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi med två deltagare och vice konsuln Nils Gustaf Wijkström som delägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 6/8 1875.

1876-05-03
Partrederiet utökas från två till fyra deltagare. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.

1884-10-15
I hård storm och regntjocka under resa från Oskarshamn mot England med pitprops, strandade fartyget vid Sandhammaren. Besättningen räddades iland morgonen efter. Fartyget bärgades in till varv i Ystad för reparation. Tidningsnotis 17/1 1885 om att fartyget på en haveriauktion inropats för N. G. Wijkströms räkning för 450 kronor. Uppgifter i Sveriges skeppslista gör gällande att Ystads Varvs AB var ägare till fartyget. Efter reparationen annonserade varvet ut fartyget för försäljning 23/2 1885 vilket tyder på att Ystads Varvs AB sannolikt övertagit ägandet.

1885-05-07
Efter reparationen såldes fartyget till sjömanshusombudsmannen Johan Christoffer Hulthén i Helsingborg som nu ensam äger fartyget och är huvudredare. Ny hemort blir Helsingborg. Nytt fribrev utfärdat vid datum ovan.

1896-03-03
Ett partrederi med nio deltagare och med lantbrukaren Per Mårtensson som huvudredare köper fartyget. Hemmahamn blir Brantevik.

1905-01-27
Fartyget som nu kondemnerats efter en grundstötning, köps på en haveriauktion för 6.000 kronor av ett partrederi med tjugotre deltagare i Rådmansö med hemmansägaren Johan Erik Andersson som huvudredare. I samband med köpet låter man förbygga fartyget vid Furusunds Slip och Varv. Ny hemort blir Rådmansö. I en skrivelse till Kommerskollegium 14/6 1905 anser man att fartyget som nu besiktigats är fullt sjövärdigt.

1912-05-13
Ett partrederi med fyra delägare och med handlaren Johan Erik Carlsson i Stäket som huvudredare köper fartyget som nu får Roslagsbro som hemort.

1915-06-12
I ett meddelande till Kommerskollegium anger huvudredaren att fartyget förändrats till pråm.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Aftonbladet 1875-05-31
 4. Barometern 1884-10-20
 5. Sydsvenska Dagbladet 1885-02-23
 6. Kalmartidningen 1885-01-17
 7. Oskarshamnstidningen 1905-01-25