Johan Vallentin, HCQJ

Basfakta:
 • Svensk signal: HCQJ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 73,70 fot
 • Bredd: 22,50 fot
 • Djupgående: 9,42 fot
 • Dräktighet:
  • 1859: 52,45 svåra läster
  • 1866: 29,50 nyläster eller 94,15 registerton
  • 1877: 86,24 ton
  • 1881: 85,01 registerton
 • Riggning/typ: galeas/skonare
Historik:

1858
Byggd på Rå varv i Hammar av skeppsbyggmästaren Fredrik Gedda för gästgivaren Karl Viktor Danielsson i Askersund. Hemort troligen Askersund.
Inget fribrev utfärdat.

1863-12-07
Fartyget köps av den i Vadstena bosatte sjökaptenen Frans Andersson. Även han var ensam ägare samt huvudredare. Hemort Vadstena.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1864-05-13
Fartyget köps av handlaren Isak Widegren i Norrköping och som ensam ägare även var huvudredare. Ny hemort Norrköping.

1869-01-29
Sjökaptenen Johan Nilsson från Bruatorp, Söderåkra är ny ägare och huvudredare till fartyget. Ny hemort blir Djursvik.

1880-05-31
Ägaren ändrar fartygets hemort från Djursvik till Kalmar. I övrigt inga ändringar.

1880-09-09
Ett partrederi med lantbrukaren Lars August Larsson i Högsrum, Fliseryd som huvudredare är nya ägare till fartyget vars nya hemmahamn blir Oskarshamn. De nya ägarna låter 1881 förbygga och rigga om fartyget till skonare på varv i Oskarshamn under ledning av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén.

1888-07-03
Skepparen August Jönsson utses till huvudredare för ett partrederi i Stockholm som blir fartygets nya ägare. Hemort Stockholm.

1892-08-28
Under resa från Limhamn mot Norrköping med en last av cement sprang fartyget läck så svårt att man var tvungen att sätta det på land norr om fiskeläget Vik i Blekinge.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev