Union, HQNK, 977

Basfakta:
 • Svensk signal: HQNK
 • Svenskt reg. nr: 977
 • Längd: 22,75 meter
 • Bredd: 6,92 meter
 • Djupgående: 3,10 meter
 • Dräktighet:
  • 1881: 190,12 registerton
  • 1882: 112,17 registerton
  • 1895: 103,61 registerton
 • Riggning/typ: skonert.
Historik:

1848
Byggd på varv i Flensburg.

1881-05-24
Inköpt till Sverige av ett partrederi i Oskarshamn med två deltagare och med handlaren Gustaf Petersson som huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1887-05-10
Fartyget köps av skepparen Nils Peter August Andersson i Högskulla idag Figeholm, och blir då även huvudredare. Ny hemort blir Högskulla.

1889-03-30
Ett partrederi med två deltagare i Figeholm köper fartyget och Mauritz Karl Hammar i Figeholm blir utsedd som huvudredare. Hemort blir Figeholm.

1900-03-16
Tidigare huvudredaren Mauritz Karl Hammar köper nu samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1904-04-25
Fartyget säljs till ett partrederi med tre deltagare i Linköping för 2.500 kronor. Till huvudredare utses trävaruhandlaren Karl Gustaf Nilsson i Linköping. Fartyget nya hemort blir Linköping.

1904-05-31
De nya ägarna meddelar Kommerskollegium att fartyget förändrats till pråm och skall därför utgå ur registret.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.