Freja, HSDN, 990

Basfakta:
 • Svensk signal: HSDN
 • Svenskt reg. nr.: 990
 • Längd: 18,61 meter
 • Bredd: 6,70 meter
 • Djup: 3,0 meter
 • Dräktighet:
  • 1884: 55,23 registerton
  • 1895: 49,62 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1884
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi på orten där skepparen Karl Alfred Sjögren utses som huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 1884-08-22.

Noterbart är att del av kölen och några bottenstockar från den slopade skärgårdsslupen Kronan återanvändes vid bygget av Freja.

1888-01-30
Fartyget säljs till ett partrederi med skepparen Emil Lundgren i Östra Hoby som huvudredare. Ny hemort blir Simrishamn.

1891-02-18
Efter försäljning av andel i fartyget kommer partrederiet nu att ha skepparen Per Henriksson i Skillinge som ny huvudredare. Hemort Skillinge.

1908-04-18
Ett partrederi i Kalmar med handlaren Carl Constantin Johansson som huvudredare är nya ägare till fartyget. Ny hemort Kalmar.

1909-04-08
Skepparen Knut Theodor Engström i Figeholm är av ett partrederi på orten utsedd till huvudredare för fartyget som nu får Figeholm som hemort.

1917-12-17
Ett partrederi i Vättershaga i Länna församling är för 1250 kronor de nya ägarna till fartyget. Skepparen Johan Emil Sjögren utses till huvudredare. Ny hemort blir Länna.

1920-12-20
Rederiet meddelar Kommerskollegium att fartyget varit sjunket vid Vättershaga i Länna i flera år och skall så snart som möjligt huggas upp till ved.
Med detta avförs fartyget ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat