Hiram, HJQF, 429

Basfakta:
 • Svensk signal: HJQF
 • Svenskt reg. nr: 429
 • Längd: 63 fot
 • Bredd: 19,8 fot
 • Djupgående: 9,75 fot
 • Dräktighet:
  • 1847: 34,95 svåra läster
  • 1867: 25 nyläster eller 80,12 registerton
  • 1876: 82,16 ton
  • 1884: 83,15 registerton
  • 1894: 79,07 registerton
 • Riggning/typ: jakt / skonare
Historik:

1847
Byggd som jakt och med namnet Katarina Josefina på varv i Arildsläge av skeppsbyggmästaren P. L. Banck för ett partrederi med sjökaptenen Nils Peter Andersson i Helsingborg som huvudredare. Fartyget hemort troligen Helsingborg.
Första fribrev utfärdat 25/10 1847.

1864-04-26
Ett partrederi i Kivik med skepparen Håkan Mattsson som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Ny hemort Kivik.

1867-04-24
Rederiet låter skeppsbyggmästaren Mattis Jonasson förbygga och rigga om fartyget till skonare på varv i Pukavik. Fartygets nya namn blir Hiram. Ingen ändring av huvudredare eller hemort.
Ny mått anges till:

 • Längd:72,5 fot
 • Bredd: 20,5 fot
 • Djupgående: 9,58 fot

1873-02-01
Efter ändringar i rederiet utses skepparen Nils Nilsson till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1882-01-31
Ett partrederi i Simrishamn köper fartyget och utser hemmansägaren Jöns Mattsson till huvudredare. Ny hemort blir Simrishamn.

1891-04-16
Skonarens nya ägare blir ett partrederi i Oskarshamn med kronolänsman Josef Malmberg som huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1893-03-30
Huvudredaren Josef Malmberg köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1894-05-16
Ett partrederi i Visby köper fartyget och till huvudredare utses tullvaktmästaren Hans Alfred Bergström i Visby. Fartygets nya hemort blir Visby.

1901-03-15
Fartyget köps tillbaka till Oskarshamn av ett partrederi i staden med tullvaktmästaren August Edvall som huvudredare.

1904-12-04
Under resa med trävaror från Södertälje mot Kappeln grundstötte fartyget utanför Albin Triller på Lolland och blev efter besiktning bedömd som vrak.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1904-12-12