Frej, HPBK, 2107

Basfakta:
 • Svensk signal: HPBK
 • Svenskt reg. nr.: 2107
 • Längd: 79,20 fot
 • Bredd: 24,15 fot
 • Djup: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1877: 111,42 ton
  • 1894: 100,12 registerton
  • 1898: 99,51 registerton
  • 1917: 117,88 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1877
Byggd på varv i Västervik av skeppsbyggmästaren C. R. Fridell för ett partrederi i Västervik med handlaren Gustaf Ideström som huvudredare. Hemort Västervik.
Första fribrev utfärdat 15/8 1877.

1894-12-28
Efter att ha köpt upp samtliga andelar i fartyget blev nu Gustaf Ideström ensam ägare och därav även huvudredare. Inga andra ändringar.

1901-05-21
Ett partrederi i Verkebäck med lantbrukaren Fredrik Olsson som huvudredare köper nu fartyget. Ny hemort blir Verkebäck.

1902-03-04
Skepparen Janne Albin Almqvist i Oskarshamn blir för 4.600 kronor ny ägare. Då han är ensam ägare så tar han även posten som huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1911-03-18
Fartyget säljs för 5.500 kronor till skepparen Per Emil Löfström i Timmernabben som även blir huvudredare. Hemort blir Timmernabben.

1916-03-15
Ett partrederi i Skillinge blir nu nya ägare till fartyget och där skepparen Anders Olsson blir ny huvudredare. Ny hemort blir Skillinge.

1918-03-04
Fartyget inköps för 24.500 kronor av ett partrederi i Karlshamn där skeppsmäklaren och delägaren Axel John Jacobsson blir huvudredare. Hemort Karlshamn.

1919-10-29
Under resa från Åbo mot Malmö med en last av bräder blev fartyget minsprängt vid Stora Karlsö och vattenfylldes men flöt på lasten. Besättningen räddade sig upp på kajutataket och plockades upp morgonen efter av en ångare och sattes iland i Trelleborg.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Oskarshamns sjömanshus, Fartygsregister