Varv

Ambitionen är att kunna redovisa vilka varv som funnits i området samt att kunna ange varje varvs verksamhetstid och de fartyg som byggts på respektive varv. För närvarande är Oskarshamn prioriterat. Svårigheten är att varje varv har i folkmun olika namn samt att krav på handelsregister i Sverige inte kom förrän 1888. Informationen kan därför i vissa fall vara knapphändig.