Carl Wilhelm Reinius

Personuppgifter:

Född 1824-11-05 i i Prästkulla i Eksjö landsförsamling. Föräldrar var kronolänsman Arvid Reinius och hans hustru Mar. Petr. Springer.

Noteras bör att vissa delar av kyrkoböckerna för perioden 1831-1852 för Eksjö landsförsamling och för Högsby församling saknas varför information om bosättning och flytt fram till 1852 ej kan redovisas.

Har du information, vänligen kontakta mig.

Vigs 1852-08-20 med Angelika Maria Hildegard Höglander, född i Högsby församling 1832-07-08.

Flyttar efter vigseln 1852 med sin familj till Döderhultsvik i Döderhults församling där han verkar som kommissionslantmätare och handlare.
I och med att Döderhultsvik blir staden Oskarshamn 1856, blir familjen nu bosatt i Oskarhamn.

Bedrev bokhandel 1855-57 och tryckeri från 1855.

Startade 1856 Oscarshamns Tidning och var under åren 1870-76 stadsingenjör och 1871-72 sekreterare i drätselkammaren samt 1877-78 sekreterare i stadsfullmäktige.
Han var även landstingsman 1878.

Avlider 1878-07-12 på nr 337 i Oskarshamn som kommissionslantmätare.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1858-59ChristianSkonareOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. Boken “Oskarshamns Historia” av Manne Hofrén