Sture Emanuel Karlsson / Rimén

Personuppgifter:

Född 1898-05-29 i Oskarshamn. Föräldrar var sjökapten Nils Alfred Karlsson och hans hustru Hilda Natalia Svensson.

Erhöll styrmansbrev 1921 och sjökaptensexamen 1928.

Får 1925 godkänt att anta släktnamnet Rimén.

Flyttade 1932 till Falkenberg för att 1934 återvända till Oskarshamn.

Vigd 1935-06-23 i Oskarshamn med Anna Linnéa Sofia Lagergren, född 1901-08-15 i Kristdala

Drunknar 1948-11-07 i samband med motorseglaren Sagur´s haveri i Östersjön. Vid tillfället bosatt på Biet 3 i Oskarshamn.

Sjömanshusregistreringar:

Inskriven vid Oskarshamns sjömanshus 1915 med registreringsnummer 1930 och omregistreras 1925 med registreringsnummer 11 efter att ha ändrat efternamnet till Rimén.
1933 överförs han från Oskarshamns sjömanshus till Falkenbergs sjömanshus och får där registreringsnummer 854 där han avregistrerades 1941. Han återkom till Oskarshamns sjömanshus 1946 med reg. nr. 32.

Första hittills funna mönstringar vid Oskarshamns sjömanshus är 1915 som jungman på ångfartyget Kalmarsund X och där den sista är från 1948, då han tragiskt omkom som befälhavare i samband med haveriet av motorseglaren Sagur.

En detaljerad lista över hittade mönstringar kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1945-48SagurMotorseglareOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus