Gustaf Theodor Wettervik

Personuppgifter:

Född 1822-09-10 i Värnamo församling. Föräldrar var apotekaren Johan Fredrik Wettervik och hans hustru Eva Sophia Grönqvist.
(Då delar av kyrkoarkivet för Värnamo försvann i samband med en eldsvåda så saknas verifiering av hans födelse och tidiga tid.)

Flyttade 1833 med föräldrarna från Wrigstads församling till Månsarps församling. Flyttar efter faderns död 1834 med modern till Jönköping 1835.
Verkade i Karlshamn 1837-38 som bodbetjänt.

Var bosatt i Gamleby församling 1838-39 och i Målilla församling 1839-40.

Flyttade 1840 till Döderhultsvik som handelsbetjänt och erhöll 1854 burskap. Från 1856 i Oskarshamn där han titulerades handlare.

1867 flyttar han vidare till Baltaks församling för att 1868 bosätta sig i Velinge församling som bokhållare.

Återkommer till Oskarshamn 1873 som bokhållare.

Han överförs 1882 på särskild förteckning över de personer i Oskarshamns församling som ej hade känd bostadsadress. Efter detta går uppgifter om honom inte att hitta.
Har du mer information, vänligen kontakta mig.

Sjömanshusregistreringar:

Inga registreringar har hittats.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1857ActivSkonareOskarshamn
1856-57HoppetSlupOskarshamn
Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Kyrkoarkiv
  3. Oskarshamns sjömanshus
  4. Boken “Oskarshamns historia” av Manne Hofrén