Rederier

Med rederier avses de rederier som varit verksamma i området, dock i första hand i Oskarshamn. Avsikten är att i korthet kunna beskriva rederiets historia och kunna specificera de fartyg som rederiet ägde. Fartygens historik beskrivs under fartyg. Underlag för informationen kommer från Patent och Registreringsverket samt Fribrev och Certifikat från Kommerskollegiums arkiv.

Gå till rederilista