Personer

Med personer avses i första hand de som är inskrivna vid Oskarshamns sjömanshus men gäller även de som är knutna till sjöfartsnäringen på olika sätt dvs som redare, varvsägare, skeppsbyggmästare etc.

För samtliga personer inskrivna vid Oskarshamns sjömanshus är målet att kunna redovisa vilka svenska fartyg som personen tjänstgjort på, detta med uppgifter om på- och avmönstringsort inklusive tidpunkter.